Lördagen den 9 december 2023

Allmänt

LedR Veteraner

Ledningsregementets Officerskårs Veteraner har för närvarande en "fast" vår- och en höstaktivitet.
Våraktiviteten  äger rum i Enköping i maj och innehåller som regel orienteringar och information
från LedR och försvarsmakten.

Sedan följer traditionellt ett årsmöte med verksamhetsredovisning, val mm.
Efter detta genomförs fotografering och en gemensam middag samt
samvaro i mässlokalerna.
Höstaktiviteten brukar genomföras som ett studiebesök med något
intressant innehåll och en gemensam lunch.
Årlig medlemsavgift betalas till Officerskåren vid LedR. Se uppgifter längst ner på sidan.

Om du missat någon av nedan aktiviteter så beror det troligen på att du inte anmält e-mail eller inte kollat vår hemsida.
Bilder och texter mottages tacksamt för våra "resereportage" som kan ses efter inloggning av medlemmar. Men bilderna måste vara av hygglig kvalité gärna 0,5 MB eller  mer. Bilderna bifogas med förklarande text som personnamn mm.

Majmöte 2023
Majmöte med val av styrelse och sedan intressanta föredrag bl.a av utlandsreportern Bert Sundström och efterföljande middag.

Den något ostrukturerade samlingen inför fotografering beror på att den officiella gruppbilden var i så dålig kvalité att den inte kunde användas här utan Webbmasterns reservfoto har använts.
Nedan några mässbilder:

 

 

2022

Efter en tid med låg aktivitet pga. pandemi så blev det dags för "Julfrukost" igen och för andra gången efter Uppsalatidens utsökta julbord nu i Enköping på Ledningsregementet. 

"Julfrukost" dec 2022

Staffan Klintberg tv i soffan och Sten Yondt th 
I soffan Staffan Klintberg th Sten Yondt 

Per Hedberg tv Mats Sjöström i stolen

Per Hedberg och Mats Sjöström

                                                                          Julbord 2022               


Julbord 2021

Några unika löpsedlar som en tidig morgon för över 70 år sedan i gryningen hade hämtats in den 2:a september 1945 av närstående till Hans R från tidningsstånden överlämnades till Museét (=traditionslokalen) efter julbordet och mottogs av museét och Anders G där de kommer förvaras.

Löpsedlar från 2:a sept 1945 överlämnas till Museet Ledningsregementet

 


 

Föredrag den 26:e september 2019 om Svensk Signalspaning 

En inblick i Svensk signalspaning fick vi i ett välbesökt samarrangemang på mässen med kamratföreningen med J-O Grahn som även skrivit böcker om detta. Föredraget inleddes i sedvanlig torsdagsordning med ärtsoppa mtb och pankaka.


Höstresan 2019

I ett arrangemang med Upplands Regementes Kamratförening ställdes kursen västerut från Uppsala via Enköping och Västerås en fin höstdag den 6:e september till FMTIS i Arboga där vi guidades i Arboga Garnison där enheten som besöktes är förlagd och stödjer FM sedan 2016 i förbandens telekommunikationsstruktur och fasta sensor samt radiosystem mark -sjö och luft. Förbandet tillhör numerärt en av de största i landet och bedriver verksamhet landsomfattande.  Några bilder blir det naturligtvis inte från detta besök.

Färden ställdes sedan till Kungsör där lunch intogs på värdshuset Thor Modeén ( vars namn är mer känd för de till åren kommen som dåtida pilsnerfilmaktör med stor filmproduktion, en väl tilltagen kroppskydda och som spelat in över 200st 78-varvare och bördig från bygden d.1950 ) och sedan en kort promenad till Miniature Kingdom.

Anläggningen i denna miniatyrvärld började byggas 2015 och öppnades 2017 och håller på att kontinuerligt utökas. Man har byggt  en miniatyrvärld av Norrland, Stockholm, Bergslagen och Västmanland i skala 1:87 (H0) och det gick att känna igen byggnader och företeelser på de nuvarande 170 m2. Spårvägarna var i dagsläget på 550 meter med ett hundratal växlar och ett 20-tal tåg datastyrda. Bygget planerades fortsätta med Skåne och våra grannländer när byggnadsytan i lokalerna hade utökats
Inbjudan till resan sändes ut med mail till Veteranmedlemmarna till de som sekr hade mailadresser till och lades även ut på hemsidan.


Årsmötet maj 2019

Mötet bjöd på information om utställningen Försvarsradio 100 år och då det var 50 år sedan månlandningen en genomgång av Apolloprojektet och dess 11 olika faser och även hur det kan bevisas att händelsen även ägt rum då saker kvarlämnats som kan detekteras.
Vi fick också en inblick i kommande tankar om Ledningssystem nutid och framtid  då framtidens organisation mm börjar återgå till tidigare. Bara ekonomin är att lösa.

Efter årsmöte och genomgångar sedvanlig god middag i kamraters sällskap.

Forsvarsradio_100ar

 

 Höstresan 2018

Buss hämtade Uppsalagänget och via Enköping ställdes kosan till Malmköping där förmiddagen inleddes med ett välkommnande med förmiddagsfika i hembygsdgården som består av  hela14 byggnader. 
Kungliga Södermanlands Regemente var förlagt på Malma Hed mellan 1774 till 1921 där en Överste Gustaf Adolf von Sigeroth hade ett mycket betydande inflytande av utvecklingen och synbarligen ett gott öra hos Gustav III och Malmöping blev en fast övningsplats.
Att inflyttade civila köpmän och hantverkare erhöll skattefrihet i 20 år var säkert bidragande till samhällets utveckling.
Vi besökte museet och efter en måltid på värdshuset besöktes Museispårvägen som har en samling av spårvagnar från olika orter och en samling av stadsbussar. En tur o returfärd till Hosjö med spårvagn med tidstypiska förare företogs och avslutade besöket. 


Årsmötet 2018 i maj

Hade vi nöjet att få föredrag om läget i öster av Malcom Dixelius och läget inom antik och auktion av Knut Knutsson.
Dessutom de sedvanliga fasta punkter. med val och information mm på en arbetsplats som sjuder av verksamhet.

Pga att det denna majdag var ogynsamt utomhusfotoväder framför soldattorpet blev det en inomhusversion detta år av deltagare.

 

Årsmötet 2017 var den 18:e maj.  
Vi hade genomgångar om utvecklingen inom FM och planer för Teleseums etablering.
och ett intressant föredrag om fångenskap under karl XII krig.
Tidigare styrelse blev omvald och kvällen avslutades med en god måltid och kamratlig samvaro.
Bilder finns i bibliotek Mötesrapporter som kan öppnas efter inloggning för medlemmar
Gruppbilder från tidigare år finns i vårt Bildgalleri i mycket bättre upplösning efter inloggning som medlem.

Som medlem efter inloggning får du även tillgång till våra reserapporter

Saknas: Tyvärr saknas reportage och bilder från höstresan till Åland 2017. Efter inloggning erhålles äldre reportage under fliken arkiv medlem.


LedRveteranders Marsch Polacksbacken

 


Du har väl meddelat din mailadress 


Den som önskar bli medlem i föreningen kontaktar någon i styrelsen (länk till vänster)


Vi har inte alla medlemmars E-mailadress. Vår informationskanal är mail och hemsidan. 
Årlig medlemsavgift till  LedRveteran är för närvarande 200:- som sätts in på Offkårens pg 409393-6 och ange namn, veteran, postadress och mail.


Gå också gärna med i Föreningen S1 Musei vänner som har trevliga aktiviteter och ger ut en återkommande publikation Fältsignalen.
Att bli medlem för en Veteran är enkelt. Avgiften är ringa årligen. Swicha minst 50:- (höj gärna) 123 429 47 57  eller Bg 5598-3167 och ange namn, mail o postadress. Den som har hand om medlemsavgifter är Per Nordlander.


Tänk på att om du anländer med bil och blir insläppt med den till området och har kamera på bilen (dashcam) så lägg något över den så att den inte "fungerar".