Måndagen den 28 november 2022

Allmänt

LedR Veteraner

Ledningsregementets Officerskårs Veteraner har för närvarande en "fast" vår- och en höstaktivitet.
De fasta aktiviteterna nu tillfälligt på paus till smittan har lagts sig.

Våraktiviteten  äger rum i Enköping i maj och innehåller som regel
orienteringar och information från LedR och försvarsmakten.
Sedan följer traditionellt ett årsmöte med verksamhetsredovisning, val mm.
Efter detta genomförs fotografering och en gemensam middag samt
samvaro i mässlokalerna.
Höstaktiviteten brukar genomföras som ett studiebesök med något
intressant innehåll och en gemensam lunch.

Om du missat någon av nedan aktiviteter så beror det troligen på att du inte anmält e-mail till sekr och/eller inte kollat vår hemsida.


Föredrag den 26:e september 2019 om Svensk Signalspaning 

En inblick i Svensk signalspaning fick vi i ett välbesökt samarrangemang på mässen med kamratföreningen med J-O Grahn som även skrivit böcker om detta. Föredraget inleddes i sedvanlig torsdagsordning med ärtsoppa mtb och pankaka.


Höstresan 2019

I ett arrangemang med Upplands Regementes Kamratförening ställdes kursen västerut från Uppsala via Enköping och Västerås en fin höstdag den 6:e september till FMTIS i Arboga där vi guidades i Arboga Garnison där enheten som besöktes är förlagd och stödjer FM sedan 2016 i förbandens telekommunikationsstruktur och fasta sensor och radiosystem mark -sjö och luft. Förbandet tillhör numerärt en av de största i landet och bedriver verksamhet landsomfattande.  Några bilder blir det förståss inte från detta besök.

Färden ställdes sedan till Kungsör där lunch intogs på värdshuset Thor Modeén ( vars namn är mer känd för de till åren kommen som dåtida pilsnerfilmaktör med stor filmproduktion, en väl tilltagen kroppskydda och som spelat in över 200st 78-varvare och bördig från bygden d.1950 ) och sedan en kort promenad till Miniature Kingdom.

Anläggningen i denna miniatyrvärld började byggas 2015 och öppnades 2017 och håller på att kontinuerligt utökas. Man har byggt  en miniatyrvärld av Norrland, Stockholm, Bergslagen och Västmanland i skala 1:87 (H0) och det gick att känna igen byggnader och företeelser på de nuvarande 170 m2. Spårvägarna var i dagsläget på 550 meter med ett hundratal växlar och ett 20-tal tåg datastyrda. Bygget planerades fortsätta med Skåne och våra grannländer när byggnadsytan i lokalerna hade utökats
Inbjudan till resan sändes ut med mail till Veteranmedlemmarna till de som sekr hade mailadresser till och lades även ut på hemsidan.


Årsmötet maj 2019

Mötet bjöd på information om utställningen Försvarsradio 100 år och då det var 50 år sedan månlandningen en genomgång av Apolloprojektet och dess 11 olika faser och även hur det kan bevisas att händelsen även ägt rum då saker kvarlämnats som kan detekteras.
Vi fick också en inblick i kommande tankar om Ledningssystem nutid och framtid  då framtidens organisation mm börjar återgå till tidigare. Bara ekonomin är att lösa.

Efter årsmöte och genomgångar sedvanlig god middag i kamraters sällskap.

Forsvarsradio_100arHöstresan 2018

Buss hämtade Uppsalagänget och via Enköping ställdes kosan till Malmköping där förmiddagen inleddes med ett välkommnande med förmiddagsfika i hembygsdgården som består av  hela14 byggnader. 
Kungliga Södermanlands Regemente var förlagt på Malma Hed mellan 1774 till 1921 där en Överste Gustaf Adolf von Sigeroth hade ett mycket betydande inflytande av utvecklingen och synbarligen ett gott öra hos Gustav III och Malmöping blev en fast övningsplats.
Att inflyttade civila köpmän och hantverkare erhöll skattefrihet i 20 år var säkert bidragande till samhällets utveckling.
Vi besökte museet och efter en måltid på värdshuset besöktes Museispårvägen som har en samling av spårvagnar från olika orter och en samling av stadsbussar. En tur o returfärd till Hosjö med spårvagn med tidstypiska förare företogs och avslutade besöket. 


Årsmötet 2018 i maj

Hade vi nöjet att få föredrag om läget i öster av Malcom Dixelius och läget inom antik och auktion av Knut Knutsson.
Dessutom de sedvanliga fasta punkter. med val och information mm på en arbetsplats som sjuder av verksamhet.

Pga att det denna majdag var ogynsamt utomhusfotoväder framför soldattorpet blev det en inomhusversion detta år av deltagare.

 

Årsmötet 2017 var den 18:e maj.  
Vi hade genomgångar om utvecklingen inom FM och planer för Teleseums etablering.
och ett intressant föredrag om fångenskap under karl XII krig.
Tidigare styrelse blev omvald och kvällen avslutades med en god måltid och kamratlig samvaro.
Bilder finns i bibliotek Mötesrapporter som kan öppnas efter inloggning för medlemmar
Gruppbilder från tidigare år finns i vårt Bildgalleri i mycket bättre upplösning efter inloggning som medlem.

Som medlem efter inloggning får du även tillgång till våra reserapporter

Saknas: Tyvärr saknas reportage och bilder från höstresan till Åland 2017. Efter inloggning erhålles äldre reportage under fliken arkiv medlem.


LedRveteranders Marsch Polacksbacken

 


Du har väl meddelat din mailadress till så att du kan nås av information. Meddela annars sekreteraren !  se mailadress nedan


 

Den som önskar bli medlem i föreningen eller saknar lösenordet för medlemmar till denna sida kontaktar  hakan.j%lden snabela 7mail.com
(byt ut siffran i adressen ovan till ett "gustaf-tecken" och %tecknet mot första bokstaven i alfabetet (spamskydd) notera punkten skall vara med


Vi har endast 60% av medlemmars E-mailadress. Vår informationskanal är mail och hemsidan. Mailadress för att anmäla din Mailadress se ovan