Onsdagen den 29 juni 2022

Styrelsen

Ordf        Sten Yondt
Sekr        Håkan Jaldén
Kassör    Nichlas Kung (från offkåren)

Ledamot Tekn:           Klas Olof Ohlsson (+ medlregister)
Ledamot  S1:            Ola Jonsson
Ledamot P1:             Anders Reidemar (bitr minnesmärkesansvarig)
Traditionsbevarare:    Erik Winell (minnesmärkesansvarig, kontaktperson inom SvMM)

Webmaster;               Staffan Klintberg (adjugerad i styrelsen)
Valberedning:             Åke Fahlén och Jerker Thorell