Onsdagen den 22 mars 2023

Styrelsen

Ordf        Sten Yondt
Sekr        Vakant
Kassör    Nichlas Kung (från offkåren)

Ledamot Tekn:           Klas Olof Ohlsson 
Ledamot  S1:            Ola Jonsson
Ledamot P1:             Anders Reidemar (bitr minnesmärkesansvarig)
Traditionsbevarare:    Erik Winell (minnesmärkesansvarig, kontaktperson inom SvMM)

Webmaster;               Staffan Klintberg (adjungerad i styrelsen)
Adjungerad:               Per Hedberg
Valberedning:             Åke Fahlén och Jerker Thorell