Onsdagen den 22 mars 2023

Publicerad 2023-02-23

Kommande årsmöte 2023 4:e maj

Årsmöte torsdag den 4:e maj på Ledningsregementet med intressanta föredrag. På hemsidan blir det ny lösenordsfunktion som kommer att meddelas i brevutskick till medlemmar med kallelsen inför kommande årsmöte. /Staffan Klintberg, Webbmaster

På årsmötet kommer vi få höra 3 talare. Bl.a Fil Dr Oskar Jonsson som besökte oss i ett väldigt tidigt skede av konflikten i Ukraina och vars förutsägelser då var pricksäker.

Det blir individuella inloggningar för medlemmar. Mailadressen är en del i inloggningen så det är viktigt att den är rätt meddelad styrelsen.
Hur sedan individuella lösenorden är konstruerat kommer att meddelas. 
Funktionen medger att styrelsen kan enklare sända ut mailinformation till medlemmar.
Medlemmar som inte betalat medlemsavgiften till Officerskåren kommer inte att få mailutskick.
Betalande medlemmar som inte meddelat mailadress måste meddela denna då snigelpost inte är ett alternativ i längden.

Brevkallelse till årsmötet 4:e maj kommer även att publiceras här under nyheter som inte kräver inlogging.