Onsdagen den 22 mars 2023

Publicerad 2023-01-26

Kamratresa till Gotland i maj

Kamratresa till Gotland 2023 -05-22--24 En intressant resa arrangeras av Ledningsregementets kamratförening, Signaltruppernas kamratförening och Ledningsregementets veterankår

Kamratresa till Gotland 2023-05-22 –24
/anvandarbilder/228/files/230124_KAMRATRESA_GOTLAND_2023.pdf

Se länk som .pdf