Onsdagen den 22 mars 2023

Kommande årsmöte 2023 4:e maj

Publicerad 2023-02-23

Årsmöte torsdag den 4:e maj på Ledningsregementet med intressanta föredrag. På hemsidan blir det ny lösenordsfunktion som kommer att meddelas i brevutskick till medlemmar med kallelsen inför kommande årsmöte. /Staffan Klintberg, Webbmaster

Kamratresa till Gotland i maj

Publicerad 2023-01-26

Kamratresa till Gotland 2023 -05-22--24 En intressant resa arrangeras av Ledningsregementets kamratförening, Signaltruppernas kamratförening och Ledningsregementets veterankår

Podcast Svenskar i strid

Publicerad 2020-11-09

Insatserna i Kongo på -60 talet som podcast

Upprop_Fotodigitalisering

Publicerad 2019-10-06

Vid museet på LedR pågår ett stort arbete med digitalisering av äldre kort, omfattande både materiel, personer och glimtar från olika slags verksamheter

Veteranträffar i Enköping

Publicerad 2018-12-19

Träffplats för Veteranerna i Uppland kommer att starta på Queens Arms i Enköping. Dessa kommer att hållas sista måndagen varje månad ifrån kl1730 och första träffen blir den 28/1 2019. Under pandemiperioden torde träffarna vara pausade (Webbmasters kommentar)