Lördagen den 9 december 2023

Avgifter

Medlemsavgiften i Ledningsregementets Officerskårs Veteraner är 150:- per år och inbetalas till Officerskåren vid LedR plusgiro 409 393-6.

Glöm ej ange Veteran samt namn, postadress och e-mail. Det är viktigt med e-mailadress då det är vår informationskanal och inloggningsdel till särskilda medlemssidor.