Måndagen den 15 juli 2024

Startsidan


Välkommen till Ledningsregementet Veteraner

För medlem: Medlemsinloggning med medlemskod ger tillgång till fler flikarPollacksbacken kanslihus i mitten dåvarande S1, S1/Fo47/48 och tidigare I8. Mittbild huvudentre till P1 sedan S1/Fo47/48. Nuvarande LedR. Nederst Vapenskjöld S1/Fo47

Överst Pollacksbacken Uppsala I8,S1. Mittbild tidigare infart till P1, S1/Fo47/48 i dag LedR
Skölden är dåvarande Foregementet S1/Fo47/48 vapen.