Måndagen den 22 oktober 2018

Allmänt

LedR Veteraner

Ledningsregementets Officerskårs Veteraner har för närvarande en "fast" vår- och en höstaktivitet.

Våraktiviteten  äger rum i Enköping i maj och innehåller som regel
orienteringar och information från LedR och försvarsmakten.
Sedan följer traditionellt ett årsmöte med verksamhetsredovisning, val mm.
Efter detta genomförs fotografering och en gemensam middag samt
samvaro i mässlokalerna.
Höstaktiviteten brukar genomföras som ett studiebesök med något
intressant innehåll och en gemensam lunch.


Höstresan 2018
Buss hämtade Uppsalagänget och via Enköping ställdes kosan till Malmköping där förmiddagen inleddes med ett välkommnande med förmiddagsfika i hembygsdgården som består av  hela14 byggnader. 
Kungliga Södermanlands Regemente var förlagt på Malma Hed mellan 1774 till 1921 där en Överste Gustaf Adolf von Sigeroth hade ett mycket betydande inflytande av utvecklingen och synbarligen ett gott öra hos Gustav III och Malmöping blev en fast övningsplats.
Att inflyttade civila köpmän och hantverkare erhöll skattefrihet i 20 år var säkert bidragande till samhällets utveckling.
Vi besökte museet och efter en måltid på värdshuset besöktes Museispårvägen som har en samling av spårvagnar från olika orter och en samling av stadsbussar. En tur o returfärd till Hosjö med spårvagn med tidstypiska förare företogs och avslutade besöket. 

 

Årsmötet 2018 i maj

Hade vi nöjet att få föredrag om läget i öster av Malcom Dixelius och läget inom antik och auktion av Knut Knutsson.
Förutom de sedvanliga fasta punkter. med val mm

Pga det ovanligt nog var något ogynssamt utomhusfotoväder framför soldattorpet blev det en inomhusversion detta år av deltagare.

 

Årsmötet 2017 var den 18:e maj.  
Vi hade genomgångar om utvecklingen inom FM och planer för Teleseums etablering.
och ett intressant föredrag om fångenskap under karl XII krig.
Tidigare styrelse blev omvald och kvällen avslutades med en god måltid och kamratlig samvaro.
Bilder finns i bibliotek Mötesrapporter som kan öppnas efter inloggning för medlemmar
Gruppbilder från tidigare år finns i vårt Bildgalleri i mycket bättre upplösning efter inloggning som medlem.

Som medlem efter inloggning får du även tillgång till våra reserapporter

Saknas: Tyvärr saknas både reportage och bilder från höstresan till Åland 2017 


LedRveteranders Marsch Polacksbacken

 


Du har väl meddelat din mailadress till så att du kan nås av information. Meddela annars sekreteraren !  se mailadress nedan


 

Den som önskar bli medlem i föreningen kontaktar  hakan.j%lden snabela 7mail.com
(byt ut siffran i adressen ovan till ett "gustaf-tecken" och %tecknet mot första bokstaven i alfabetet (spamskydd) notera punkten skall vara med


Vi har endast 60% av medlemmars E-mailadress. Vår informationskanal är mail och hemsidan. Mailadress för att anmäla till sekr.