Onsdagen den 15 augusti 2018

Allmänt

LedR Veteraner

Ledningsregementets Officerskårs Veteraner har för närvarande en "fast" vår- och en höstaktivitet.

Våraktiviteten  äger rum i Enköping i maj och innehåller som regel
orienteringar och information från LedR och försvarsmakten.
Sedan följer traditionellt ett årsmöte med verksamhetsredovisning, val mm.
Efter detta genomförs fotografering och en gemensam middag samt
samvaro i mässlokalerna.
Höstaktiviteten brukar genomföras som ett studiebesök med något
intressant innehåll och en gemensam lunch.


 

Årsmötet 2017 var den 18:e maj.  
Vi hade genomgångar om utvecklingen inom FM och planer för Teleseums etablering.
och ett intressant föredrag om fångenskap under karl XII krig.
Tidigare styrelse blev omvald och kvällen avslutades med en god måltid och kamratlig samvaro.
Bilder finns i bibliotek Mötesrapporter som kan öppnas efter inloggning för medlemmar
Gruppbilder från tidigare år finns i vårt Bildgalleri i mycket bättre upplösning efter inloggning som medlem.

Som medlem efter inloggning får du även tillgång till våra reserapporter

Saknas: Bilder och reportage från höstresan Åland 2017 


LedRveteranders Marsch Polacksbacken

 


Du har väl meddelat din mailadress till så att du kan nås av information. Meddela annars sekreteraren !  se mailadress nedan


 

Den som önskar bli medlem i föreningen kontaktar  hakan.j%lden snabela 7mail.com
(byt ut siffran i adressen ovan till ett "gustaf-tecken" och %tecknet mot första bokstaven i alfabetet (spamskydd) notera punkten skall vara med


Vi har endast 60% av medlemmars E-mailadress. Vår informationskanal är mail och hemsidan. Mailadress för att anmäla till sekr se ovan.