Tisdagen den 21 november 2017

Allmänt

LedR Veteraner

Ledningsregementets Officerskårs Veteraner har för närvarande en "fast" vår- och en höstaktivitet.

Våraktiviteten  äger rum i Enköping i maj och innehåller som regel
orienteringar och information från LedR och försvarsmakten.
Sedan följer traditionellt ett årsmöte med verksamhetsredovisning, val mm.
Efter detta genomförs fotografering och en gemensam middag samt
samvaro i mässlokalerna.
Höstaktiviteten brukar genomföras som ett studiebesök med något
intressant innehåll och en gemensam lunch.


 

Årsmötet 2017 var den 18:e maj.  
Vi hade genomgångar om utvecklingen inom FM och planer för Teleseums etablering.
och ett intressant föredrag om fångenskap under karl XII krig.
Tidigare styrelse blev omvald och kvällen avslutades med en god måltid och kamratlig samvaro.
Protokollet finns i fliken Mötesrapporter tillgänglig efter inloggning för våra medlemmar.
Gruppbilder från tidigare år finns i vårt Bildgalleri i mycket bättre upplösning efter inloggning som medlem.

Som medlem efter inloggning får du även tillgång till våra reserapporter

 


LedRveteranders Marsch Polacksbacken

 


Du har väl meddelat din mailadress till så att du kan nås av information. Meddela annars sekreteraren ! 


Information om möjlighet att beställa glas med kårens logga från Reijmyre, beställningsblankett som .pdf
 


Den som önskar bli medlem i föreningen kontaktar   sekr snabela ledrveteran.se


Vi har endast 60% av medlemmars E-mailadress. Vår informationskanal är mail och hemsidan. Mailadress för att anmäla till sekr se avsnittet ovan.