Söndagen den 26 maj 2019

Publicerad 2019-05-14

Veterandagen i Stockholm 29:e maj

Kamratföreningarna är inbjudna till Veterandagen den 29:e maj vid Sjöhistoriska museet

Kl. 0800        Flaggorna hissas.

Kl. 0900        Utställningsområdet öppnar.

Kl. 0900        Föreläsning i mässtältet om insatsen UNEF II.

Kl. 1030        Föreläsning i mässtältet om insatsen i Korea.

Kl. 1200        Hjältars lunch i Sjöhistoriska museets minneshall.

Kl. 1300        ÖB mottagning för särskilt inbjudna gäster på våning 2 i mässtältet.

Kl. 1330        Musikkår, Fanvakt, FM fanborg, samt fanförare ur övriga myndigheter och organisationer samlas på samlingsplats.

Kl. 1345        Marschgruppering på särskild plats i ordning; Musikkår, fanborg, fanvakt.

Kl. 1405        Inmarsch av musikkår, varefter samlingsmusik spelas.

Kl. 1415        Inmarsch av fanborg och utgångsgruppering överst på läktarna.       

Kl. 1420        Samtliga inbjudna, myndighetschefer, inspektörer, förbandschefer, attachéer, veteraner, medaljörer, anhöriga m fl. skall ha intagit sina platser. Kransbärarna intar position vid veteranmonumentet.

Kl. 1425        Inmarsch av fanvakten.

Kl. 1430        Ceremoni påbörjas.

Ca kl. 1545   Ceremonin avslutas.

Ca kl. 1545-  Defilering förbi monumentet där samtliga gäster ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma eller bara skänka en tanke.

Kl. 1600-      Mat och samkväm i mässtältet.
Ca kl. 1700   Utdelning av priset för ”Peacekeeper of the Year” i mässtältet.
Kl. 1800        Fortsatt samkväm i mässtältet. Musikkår och fältartister underhåller
Kl. 2100        Flaggorna halas.
För besökare finns lunch att köpa i mässtältet. Ett antal förevisningar genomförs under dagen.