Söndagen den 24 mars 2019

Publicerad 2019-03-01

Vårresa Karlsborg-Sannahed 7-8maj

Höstresan blir utbytt till en vårresa 7--8:e maj

Upplandsregemente & LedR kamratföreningar, Signaltruppernas kamratförening samt LedR veterander genomför resa till Karsborg, Forsvik och Sannahed med Guidningar och kamratlig samvaro med avresa den 7;e maj morgon och återkomst den 8:e maj em till vakten Ekg.

Anmälan senast 15:e mars till Fredrik Wiebe. 
Brev med program , kostnader mm har sänts till LedRveteraner medlemmar.
I samma brev har information om årsmöte och årsavgift 150:- till pg 409393-6 gått samt begäran att de medlemmar som inte anmält sin mailadress snarast gör det till Håkan Jalden.