Tisdagen den 26 maj 2020

Publicerad 2019-12-11

Vårresa (program) 2020 till Boden

Program klart enligt länken nedan för resa till Boden våren 2020 9:e till 11:e juni i samverkan med övriga Kamratföreningar

Upplandsregemente & LedR KF, Signaltruppernas KF, LedR veteraner planerar att genomföra en resa till Boden våren 2020.

Besök vid de tidigare och nuvarande regementen och besök på intressanta platser. 

Inbjudan med program, kostnader mm enligt Pdf-fil