Måndagen den 17 december 2018

Publicerad 2018-11-28

Julhälsing från SMKR

Julhälsning från ordförande för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund