Onsdagen den 13 november 2019

Publicerad 2019-10-06

Julfrukost 22:a november

Årets "julfrukost" blir den 22:a nov på sedvanlig plats i Uppsala med start ca 16:30. Veteraner är inbjudna.

Inbjudan enligt pdf, årets tillfälle att äta ett gott julbord, få information samt träffa gamla kamrater i van miljö.
Vägledning för att få fram "rätt" siffra i inbjudan. Tag den högsta S-siffran som fanns och dra av 2.