Söndagen den 24 mars 2019

Publicerad 2019-02-17

Inbjudningar 13:e april

Kamratföreningar knutna till LedR och LSS i Mälardalen inbjudes delta i två aktiviteter 21Feb och 13 april

Det första evenemanget den 21:a febr kl 12:00 blir ett återupptagande av den i höstas inställda lunchträffen med information om den stora NATO övningen Trident Juncture i Norge  och regementets insatser under sommarens bränder.

Det andra evenemanget blir ett besök i fält. Det blir ett besök vid en klassisk Bataljonsövning den 13:e april med början 09:30.
Ytterligare information om dessa evenemang har sänts till medlemmar i mail den 16/2 till de vi har mailadress till.