Fredagen den 18 september 2020

Publicerad 2020-09-01

Försvarskonferens 2020

Årets försvarskonferens 2020 den 12:e oktober blir digital och utan kostnad.

Intressanta talare. Anmälan till den digitala konferensen den 12:e oktober 09:00-15:30 sker via programmets hemsida enligt bifogad.pdf.

/anvandarbilder/228/files/FM2020_11196_2%20Bilaga%201%20Inbjudan%20F%C3%B6rsvarskonferens%202020.pdf

Man diskuterar erfarenheter med ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen Taha Alexandersson, regional beredskapsöverläkare Västra Götalandsregionen Karl Chevalley och stabsläkare vid Insatsstaben på Försvarsmaktens Högkvarter Henrik Lund.
Vi får också ett konkret exempel på hur Västerås kommun, har dragit nytta av sin planering för civilt försvar under pandemihanteringen.
Under konferensen lyfts även nya krav på samverkan kring en försvarsmakt i tillväxt av arméchef Karl Engelbrektson.
Högaktuell framåtblick får vi genom en paneldiskussion mellan samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner, som diskuterar vad som är att vänta i totalförsvarspolitiken inför en ny försvarsinriktningsperiod.
Slutligen kommer chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Lena Hallin och biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen berätta vad främmande makt gör när Sverige krishanterar och berätta vilka lärdomar för totalförsvarsplaneringen vi kan dra från hanteringen av coronapandemin.