Måndagen den 8 mars 2021

Publicerad 2020-08-25

Årsmöte

Pga pandemin genomförs årsmötet av styrelsen enbart

Styrelsen fortsätter oförändrat till maj 2021. De sedvanliga aktiviteterna är pausade tills vidare.